LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) [04/1975 - 06/1996]