B-SERIE BRAVO valník/podvozek (UF) [05/1985 - 10/2001]